Поселок

Читать онлайн Поселок 279 Review↠´ Kir Bulychev
  • Поселок
  • Hardcover
  • null
  • Kir Bulychev
  • Russian
  • 02 December 2020
  • 5699124845 Edition Language Russian Series

About the Author: Kir Bulychev

Читать онлайн Поселок 279 Review↠´ Kir Bulychev Winner of the ESFS Awards in 1984 as the Best Short Story Writer See is the transliteration in latin of


↠´ 5B7E857ED1D8DEAD50FE µ Читать онлайн Á Поселок À Kir Bulychev 27D76F01EBB691E5BBB0 , ,, , ,,. . ,,.
, ,, , ,,.
.
.
3 3 ,,, 100 , 10 , 2, V born nap nav sci fi P edstavte si vzd lenou planetu, kter sice opl v ne rozumn m ivotem, ale je na prvn pohled tak nebezpe n a nehostinn , e si vn j pozorovatel nedovede p edstavit, e by zde nevybaven lid p e ili d le ne n kolik hodin A p esto tu je Osada trose n k ze Zem , hrstka zb da en ch, se l ch a malomysln ch dosp l ch, n kolik v ce odoln ch dosp vaj c ch, kte u nic jin ho ne tento sv j domov neznaj , a d ti Postupn se vyjevuje, jak se sem vlastn dostali, ale V born nap nav sci fi P edstavte si vzd lenou planetu, kter sice opl v ne rozumn m ivotem, ale je na prvn pohled tak nebezpe n a nehostinn , e si vn j pozorovatel nedovede p edstavit, e by zde nevybaven lid p e ili d le ne n kolik hodin A p esto tu je Osada trose n k ze Z 1983 ,1983 , 20 , Na styl rusk ch spisovatel si lov k mus trochu zvyknout To stejn plat u Kira Buly ova, jeho d lo je spr vn atmosf rick a nap nav L bilo se mi, jak dok zal zmapovat psychologii postav a celkov jejich vztahy I p esto je v ak Osada trochu k e ovit rozta en , neu kodilo by zejm na v prvn polovin m rn pokr cen Druh polovina knihy je oproti tomu dost iv a dynamick , co je rozhodn dob e.
ç Поселок ↠´ ,.
,,, 40 , 20 ,,, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *