Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka

Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka Free ePUB ISBN 9788681567 Edition Language Serbian Setting Pages 364 ✓ Dejan Razić
  • Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka
  • Paperback
  • 364
  • Dejan Razić
  • Serbian
  • 01 October 2020
  • 9788681567 Edition Language Serbian Setting

About the Author: Dejan Razić

Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka Free ePUB ISBN 9788681567 Edition Language Serbian Setting Pages 364 ✓ Dejan Razić Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka book, this is one of the most wanted Dejan Razić author readers around the world.


✓ DE862EFB Â ¹ Dejan Razić Free ePUB à Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka E8270C47 Antologija japanske pripovetke prvi put je objavljena godine U njoj je prikazan irok tematski i stilski raspon ove ivopisne, egzoti ne i silovite, katkada lirske proze koja uspostavlja jasnu i ivu sliku japanskog duha i knji evnog kretanjaU knjizi je zastupljeno petnaest najzna ajnijih pripoveda a XX veka Naoja iga, Rjunosuke Akutagava, un i iro Tanizaki, Kan Kiku i, Jasunari Kavabata, Fumiko Haja i, Ton Nakadima, Tai un Takeda, Jukio Mi ima, Tacuo Nagai, Kobo Abe, unosuke Jo ijuki, umon Miura, Akira Abe ó Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka ¿ Jedina zamerka podosta pravopisnih gre aka. Great choice before sleep Odli na knjiga i odli an presek najboljih japanskih pri a i autora. Odli na knjiga i odli an presek najboljih japanskih pri a i autora.
ó Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka ¿ Jedina zamerka podosta pravopisnih gre aka.
Great choice before sleep japanske pripovetke prvi put je objavljenagodine U njoj je prikazan irok tematski i stilski raspon ove ivopisne, egzoti ne i silovite, katkada lirske proze koja uspostavlja jasnu i ivu sliku japanskog duha i knji evnog kretanjaU knjizi je zastupljeno petnaest najzna ajnijih pripoveda a XX veka Naoja iga, Rjunosuke Akutagava, un i iro Tanizaki, Kan Kiku i, Jasunari Kavabata, Fumiko Haja i, Ton Nakadima, Tai un Takeda, Jukio Mi ima, Tacuo Nagai, Kobo Abe, unosuke Jo ijuki, umon Miura, Akira ¹ Dejan Razić Free ePUB à Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka Abe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *